Medlemmar

VEM SITTER VAR? 


G-studions hus:

Chamottehuset

Dekorhuset

Hänkelhuset

Konstnärshuset

CHAMOTTEHUSET

Chamotte är krossad bränd lera som kan knådas in i blöt lera för att förändra lerans karaktär och minska spänningar i godset.


DEKORHUSET

Dekorering av porslin utfördes t.ex. genom handmålning eller med koppartryck i det som nu kallas Dekorhuset.


KONSTNÄRSHUSET

1942 bildade Wilhelm Kåge Gustavsbergs studio, G-studion. Det var ett slags experimentverkstad till Gustavsbergs porslinsfabrik. Här arbetade konstnärer som Wilhelm Kåge, Bernt Friberg, Stig Lindberg, Karin Björkqvist och Lisa Larsson med att ta fram konstgods i större och mindre serier. Huset kallades i början Kågehuset.


HÄNKELHUSET

En hänkel är örat på en kopp eller kanna och att hänkla betyder att sätta fast en hänkel på t.ex. en kopp.