Integritetspolicy

Integritetspolicy


Stockholm 18.06.24


Ateljéföreningen G-Studion / MailChimp


  •  Data som lagras:

Land, Stad, Förnamn, Efternamn, ip-adress, e-mailadress


  •  Hur länge lagrar vi data:

Vi lagrar data till dess att prenumeranten väljer att av-prenumerera genom att klicka på länken i vårat mailutskick.


  • Lagligt stöd:

Vi lagrar data för att kunna uppfylla prenumeranternas önskemål om att bli informerade om ”Öppna ateljéer”.


  • Vem är ansvarig:

Personansvarig: Ateljéföreningen G-Studion

Personbiträde: Mailchimp

Administratör: Maria Johansson


  • Hur får kunden tillgång till sin data:

Genom att maila ateljéföreningen på oppnaateljeer@gstudion.se, genom att uppdatera sin profil eller genom att avprenumerera.