S T Y R E L S E N  2 0 1 7 / 2 0 1 8

Ordförande: Lisa Wallert

Kassör: Katia Colt

Sekreterare: Pia Koskela

Ledamot: Simon Whitfield

Ledamot: Ylva W Franzén

Ledamot: Emma Friberg

Styrelsen når du via mejladressen styrelsen@gstudion.se eller genom att ringa direkt till någon av styrelsemedlemmarna.

Ateljéföreningen G-studion, Tyra Lundgrens väg 25, 134 40 Gustavsberg
Besöksadresser: Chamottevägen 5, 6 och 8, Tyra Lundgrens väg 19, 23 och 25.