Integritetspolicy

Stockholm 18.06.24

Ateljéföreningen G-Studion / MailChimp

  •  Data som lagras:

Land, Stad, Förnamn, Efternamn, ip-adress, e-mailadress

  •  Hur länge lagrar vi data:

Vi lagrar data till dess att prenumeranten väljer att av-prenumerera genom att klicka på länken i vårat mailutskick.

  • Lagligt stöd:

Vi lagrar data för att kunna uppfylla prenumeranternas önskemål om att bli informerade om ”Öppna ateljéer”.

  • Vem är ansvarig:

Personansvarig: Ateljéföreningen G-Studion

Personbiträde: Mailchimp

Administratör: Maria Johansson

  • Hur får kunden tillgång till sin data:

Genom att maila ateljéföreningen på oppnaateljeer@gstudion.se, genom att uppdatera sin profil eller genom att avprenumerera.