Hjälp oss att rädda G-studions framtid!

Fortsätt stödja G-studions kamp för existens!

Jag vill skriva under!

Demonstrera med oss!

TACK till ALLA er i hundratals som kom till demonstrationen (21/2) och visade att G-studion är viktigt för fler än oss konstnärer! Tack till er alla som kämpar för att kulturen skall fortsätta produceras i Gustavsberg!

Följ oss via FB
MEDIA FLÖDE —–Efter demonstrationen 21/2


S om kulturhuset: "Ompröva eller skrota"

Ugnshallen var tänkt att bli Värmdös nya kulturhus, men pengarna räcker inte till. Istället ska stora delar rivas och ge plats åt en lekpark. Kombinationen av det skrala innehållet och den höga kostnaden gör att Mikael Lindström, S, tycker att det är dags att ompröva hela idén med kulturhuset.


Konstnärer hårt drabbade av bostadsbyggande

Höjda hyror och uppsagda rivningskontrakt leder till att många konstnärer står utan lokaler. Det menar konstnärsorganisationen Transit, som nu hoppas på en dialog med fastighetsbolagen. När byggtakten ökar, rivningskontrakt sägs upp och gamla industri- och kontorslokaler rivs för att bereda plats åt fler bostäder hamnar en grupp i kläm.


"Risken är stor att ateljéerna försvinner"

Den moderatledda majoriteten i Värmdö kommun vill sälja industribyggnaderna i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik till en privat aktör för att få råd att bygga ett kulturhus.


Ateljébrist sätter Stockholms konstnärer i kris – DN.SE

Bostadsboomen i Stockholm har lett till att allt fler konstateljéer försvunnit. Inte minst för bildkonstnärer vars medianinkomst är 13 100 kronor före skatt. Samtidigt bor nära hälften av Sveriges alla konstnärer i Stockholm – med landets högsta lokalhyror. I Gustavsberg hotas två ateljébyggnader


Samhället måste ta ansvar för konstnärernas arbetslokaler

Samhället måste ta ansvar för konstnärernas arbetslokaler I onsdags förra veckan samlades 300 demonstranter utanför G-Studion i Gustavsberg för att protestera mot Värmdö kommuns förslag att sälja ateljéföreningens lokaler till en privat fastighetsägare. G-Studion är en av Stockholms största ateljéföreningar, med omkring 100 konstnärer och formgivare som är inhysta Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.


Svarta fanor till stöd för studio

NVP

Beslut om försäljningen av G-studion försenas ”Tänk större”, ”Rädda G-studion”. Ropen skallade när 300 konstnärer demonstrerade mot Alliansens planer på försäljning av Konstnärshuset och Dekorhuset förra onsdagen. Efter tre timmars debatt fick oppositionen igenom ett stopp av försäljningen, om än tillfälligt.


Konstnärer i uppror: ”Kulturarv hotas”

NVP

Stockholms största ateljéförening, G-studion, hotas av Alliansens planer på att sälja fastigheter för att ha råd att bygga det planerade kulturhuset. 98 konstnärer och ett unikt kulturarv riskerar att försvinna. Nu har konstnärerna fått nog.


Politikerna skjuter upp beslut om fabriken

Publicerad Planerna på att sälja ut Porslinsfabriken har väckt stark kritik. Under onsdagen beslutade Värmdös politiker att utreda frågan vidare innan definitivt beslut fattas. – En delseger för kulturen, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd. Efter tre timmars debatt på kommunfullmäktigemötet bestämde politikerna i Värmdö att utreda frågan kring Porslinsfabriken vidare.


Hundratals tågade för att rädda G-studions ateljéer

Vad vill vi ha? Ateljéerna kvar skanderade dryga 300 demontranter när de tågade mot kommunhuset i Skogsbo. Med dova trumslag, svarta fanor och plakat med "rädda G-studion" tågade och skanderade drygt 300 konstnärer, konsthantverkare och Värmdöbor i en fredlig demonstration klockan 16 på onsdagen.- Det känns jättebra.


Hundratals tågade för att rädda Gustavsbergs ateljéer

Nära 300 personer tågade på onsdagen till Värmdös kommunhus i protest mot planerna på att sälja porslinsfabriken i Gustavsberg, där ett stort antal konstnärer har ateljéer. Fullmäktige sköt upp beslutet till nästa möte, och får räkna med att demonstranterna kommer tillbaka.


MEDIA FLÖDE —— Före demonstration 21/2


—-DELSEGER—-. Beslutet återremitteras! Följ debatten hos kummunfullmäktige: Vårt ärende varar mellan 1.10 till 2:19 med en paus för överläggning som ni kan scrolla förbi.

Värmdö kommunfullmäktige 2018-02-21

Uploaded by KF Värmdö on 2018-02-21.

Konstnärer i uppror: ”Kulturarv hotas”

Stockholms största ateljéförening, G-studion, hotas av Alliansens planer på att sälja fastigheter för att ha råd att bygga det planerade kulturhuset. 98 konstnärer och ett unikt kulturarv riskerar att försvinna. Nu har konstnärerna fått nog.


KULTUR NYHETERNA:: "Rädda G-studion".

Kultur nyheter

Konstnärerna protesterar mot försäljningen av porslinsfabriken


KULTUR NYHETERNA:: "Rädda G-studion".

Kultur nyheter

Ateljerna i gustavsberg hotas av nedläggning

8:54 in i Nyhetsinslaget :: "Ateljeer Hotas".

Lokala Nyheter

Konstnärerna protesterar mot försäljningen av porslinsfabriken

50 konstnärer kan bli av med sina ateljéer

Det borgerliga styret i Värmdö kommun vill sälja två ateljébyggnader i Gustavsbergs hamn. Femtio yrkeskonstnärer riskerar därmed att åka ut.


Rädda Gustavsbergs-ateljéerna!

En av Stockholms läns största ateljéföreningar riskerar att gå i graven. Professorerna Matt Smith och Anders Ljungberg, skriver om platsens betydelse och en hotad plattform som bidragit till att göra det svenska konsthantverket angeläget såväl internationellt och nationellt. Läs och skriv på för Gustavsbergs-ateljéernas fortlevnad!KRO. .


KRO varnar: Ateljédöden sprider sig över Sverige

En av Stockholms läns största ateljéföreningar som håller till i Gustavsbergs gamla porslinfabrik riskerar att gå i graven. Närmare 3000 personer har skrivit under ett protestbrev mot Värmdö kommuns planer på att sälja lokalerna. Det blir allt färre och allt dyrare med ateljéplatser i Sverige varnar nu Konstnärernas riksorganisation, KRO. .


Konstnärer i upprop mot Värmdö kommun

Publicerad Konstnärerna i Gustavsbergs hamn oroas över kommunens planerade försäljning av porslinsfabriken. Över 1 800 underskrifter är insamlade. – De förstår inte vad de håller på att göra, säger Lisa Wallert, ordförande i G-studion. Ateljéföreningen G-studion har på ett par dagar samlat in över 1 800 underskrifter mot den planerade försäljningen av Gustavsbergs porslinsfabrik.
Konstnärer rädda att kastas ut – Syre Stockholm

Här får du hela nyhetsöverblicken. Det blir nyheter som du troligen inte har sett någon annanstans. Zoom går på djupet i sådant som rör miljö, frihet, integritet, solidaritet, hbtq, mångfald, normer och mycket mer. Glöd är vår opinionsavdelning där du kan läsa frihetligt gröna ledare, debatt och inspirerande krönikor.


Ta ansvar för kulturarvet!

En unik produktionsplats för konstnärer och ett levande kulturarv i en unik miljö i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik riskerar att gå i graven om Värmdö kommun säljer ut fastigheterna som rymmer ateljéföreningen G-studion. G-studion har sedan början av 90-talet varit inhyst i de gamla fabrikslokaler som tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik.


Intervju med G-studions ordförande och Värmdö kommuns ordförande i kommunstyrelsen. Här kan du höra intervjun med Lisa Wallert och även kommunens svar. Scrolla fram till 2:15:40 där kan man höra ett sammandrag av intervjun med Lisa och efter det kommer en intervju med Deshira Flankör, Moderaternas ordförande i kommunstyrelsen – Värmdö kommun. 1:40:20 kan du höra hela intervjun med Lisa Wallert, ordförande i G-studion.

Morgon i P4 Stockholm – Morgon i P4 Stockholm

En mix av allt som behövs för att starta dagen.


50 konstnärer kan bli av med sina ateljéer

Konstnärerna protesterar mot försäljningen av porslinsfabriken


FLÖDET OM VARFÖR G-STUDION ÄR EN TILLGÅNG FÖR GUSTAVSBERG/VÄRMDÖ!


GUSTAVSBERGS ATELJÉER ÄR TILL SALU .

KONSTFACK

Ytterligare Konstfacksröster till försvar för Gustavsbergsateljéerna.

GUSTAVSBERGS ATELJÉER ÄR TILL SALU .

Konsthantscentrum

I de stora byggprojekten runt storstäderna används ofta befintliga kulturella värden för att sälja bostäder och locka kapitalstarka bostadsköpare och besökare till kommunen.

OM OSS


I Ateljéföreningen G-Studion är konstnärer, formgivare och konsthantverkare verksamma med egen produktion, utställningar, offentlig konstnärlig gestaltning och formgivning för industrin. Medlemmarna har ateljéer i de gamla fabrikslokaler som tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik och där G-Studion en gång fungerade som ett estetiskt laboratorium.

Här verkade konstnärer som Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Karin Björquist och Lisa Larson med produktion av unikt gods och serier. Studion fungerade även som idégivare till fabrikens övriga tillverkning av hushållsporslin. Genom sina konstnärer och formgivare blev Gustavsberg berömt.

I Ateljéföreningen G-Studion spänner verksamheterna idag över ett större fält. Medlemmar tar del av varandras kompetenser och kontaktnät. Man använder sig gemensamt av resurser som brännugnar och maskiner.

Tre gånger om året arrangeras »Öppna Ateljéer« för hundratals besökare. Medlemmarna är representerade nationellt såväl som internationellt på gallerier och museer. Kontakten med Gustavsbergs Konsthall och samarbeten med exempelvis Bildkonstnärsfonden Iaspis bidrar till en aktuell och kvalitativ utveckling i den verksamhet som bedrivs.

följ oss på sociala medier


Ateljéföreningen G-studion, Tyra Lundgrens väg 25, 134 40 Gustavsberg
Besöksadresser: Chamottevägen 5, 6 och 8, Tyra Lundgrens väg 19, 23 och 25.